Search register

Bygningsstatus

Bygningsstatus fra Matrikkelen. Kun utvalgte bygningstyper skal inngå i FKB-Bygning 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 12 of 12 hits

Codelist

Bygningen er flyttet
BF

Valid

Ferdigattest
FA

Valid

bygninger under 50m2 som er fritatt for søknadsplikt
FS

Valid

Bygningen er godkjent for riving/brenning
GR

Valid

Igangsettingstillatelse
IG

Valid

bygninger som ikke er pliktig registrert i henhold til Plan- og bygningsloven
IP

Valid

Kode for at det er fullført tiltak for meldingssak
MF

Valid

Kode for at det er registrert tiltak for meldingssak
MT

Valid

Midlertidig brukstillatelse
MB

Valid

Rammetillatelse
RA

Valid

Bygningen er revet eller brent
BR

Valid

Bygning er tatt i bruk
TB

Valid

Showing 1 - 12 of 12 hits