Search register

5.0

 

Updated: 09/06/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Bygningsstatus fra Matrikkelen. Kun utvalgte bygningstyper skal inngå i FKB-Bygning

Geovekst

Code value

Bygningstyper fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning

Norwegian Mapping Authority

Code value

hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i. Tilsvarer LOD i CityGML.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 3 of 3 hits