Annen taubane

Status: Valid

Definition: innretning hvor tau eller vaiere bærer og eller trekker last over en strekning

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: taubane

Valid from: 01.01.2022