Løypestreng

Status: Valid

Definition: vaier spent mellom to punkter i terrenget for transport av last. Kan ha ekstra vaier/tau festet til sveiv eller motor slik at transporten ikke er avhengig av fall.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: streng

Valid from: 01.01.2022