Skitrekk

Status: Valid

Definition: taubane til å dra skiløper opp bratte bakker

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: skitrekk

Valid from: 01.01.2022