Gondolbane

Status: Valid

Definition: taubaner hvor lasten er plassert i lukkete kabiner

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: gondol

Valid from: 01.01.2022