Search register

Taubanetype

hva slags type taubane 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

innretning hvor tau eller vaiere bærer og eller trekker last over en strekning
taubane

Valid

taubaner hvor lasten er plassert i lukkete kabiner
gondol

Valid

vaier spent mellom to punkter i terrenget for transport av last. Kan ha ekstra vaier/tau festet til sveiv eller motor slik at transporten ikke er avhengig av fall.
streng

Valid

taubane til å dra skiløper opp bratte bakker
skitrekk

Valid

taubane med stoler til persontransport
stolheis

Valid

fastspent vaier for å sende personer eller last nedover
zipline

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits