Støyskjerm

Status: Valid

Definition: Støyskjerm. Brukes som skjermer/voller langs veg og jernbane som har støyskjerming som hovedfunksjon

Updated: 22.12.2021
Date accepted: 22/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: stoy

Valid from: 01.01.2022