Rassikring

Status: Valid

Definition: Rassikring. Brukes for skjermer/murer/voller for sikring mot ras i bratt terreng

Updated: 22.12.2021
Date accepted: 22/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: ras

Valid from: 01.01.2022