Search register

Skjermingsfunksjon

ulike funksjoner en skjerm kan ha 

Updated: 03/01/2022
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

Flomsikring
flom

Valid

Ledeskjerm
lede

Valid

Leskjerm
le

Valid

Rassikring. Brukes for skjermer/murer/voller for sikring mot ras i bratt terreng
ras

Valid

Snøskjerm
sno

Valid

Støyskjerm. Brukes som skjermer/voller langs veg og jernbane som har støyskjerming som hovedfunksjon
stoy

Valid

Vindskjerm
vind

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits