Lekeapparat

Status: Valid

Definition: Lekeapparat eller annen type installasjon for lek i parken

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: lek

Valid from: 01.01.2022