Steingjerde

Status: Valid

Definition: frittstående mur oppført av naturstein uten bindemiddel

Updated: 31.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: stein