Search register

Type of fence

hva slags type gjerde 

Updated: 22/11/2023
Status: Valid
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

Andre typer gjerde
annen

Valid

frittstående mur oppført av naturstein uten bindemiddel
stein

Valid

Showing 1 - 2 of 2 hits