Vegtrafikk

Status: Valid

Definition: Laget for biltrafikk og andre type vanlig vegtrafikk

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: veg

Valid from: 01.01.2022