Jernbane

Status: Valid

Definition: Laget for trafikk med jernbane (inkl. trikk/T-bane)

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: jernbane

Valid from: 01.01.2022