Gang og sykkelveg

Status: Valid

Definition: Laget for kryssing for gående/syklende

Updated: 22.12.2021
Date accepted: 22/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: gangSykkel

Valid from: 01.01.2022