Akvadukt

Status: Valid

Definition: Laget for kryssing av vann

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: akvadukt

Valid from: 01.01.2022