Search register

Brutrafikktype

ulike former for trafikk som en bru er bygd for 

Updated: 03/01/2022
Status: Valid
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

Laget for kryssing av vann
akvadukt

Valid

Laget for kryssing for gående/syklende
gangSykkel

Valid

Laget for trafikk med jernbane (inkl. trikk/T-bane)
jernbane

Valid

Laget for biltrafikk og andre type vanlig vegtrafikk
veg

Valid

Laget for kryssing av vilt over infrastruktur
vilt

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits