Search register

5.0

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-BygnAnlegg versjon 5.0 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

beskrivelse av slusetype

Geovekst

Code value

hva slags type gjerde

Geovekst

Code value

type detalj i parkmessig område

Geovekst

Code value

hva slags type taubane

Geovekst

Code value

ulike former for trafikk som en bru er bygd for

Geovekst

Code value

ulike funksjoner en skjerm kan ha

Geovekst

Code value

Showing 1 - 6 of 6 hits