Search register

5.0

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-BygnAnlegg versjon 5.0 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

ulike former for trafikk som en bru er bygd for

Geovekst

Code value

hva slags type gjerde

Geovekst

Code value

type detalj i parkmessig område

Geovekst

Code value

ulike funksjoner en skjerm kan ha

Geovekst

Code value

beskrivelse av slusetype

Geovekst

Code value

hva slags type taubane

Geovekst

Code value

Showing 1 - 6 of 6 hits