Tunnelbane

Status: Valid

Definition: Spor for skinnegående persontransport som hovedsakelig finnes i byområder. Karakterisert av separate traséer og lengre traséer i tunnel, som regel med strømforsyning i strømskinne. Eksempel: T-banen i Oslo.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: T

Valid from: 01.01.2022