Sporveg

Status: Valid

Definition: Spor for skinnegående persontransport som hovedsakelig finnes i byområder, også kalt trikk. Karakterisert av delte traséer i gater og veier. Som regel med strømforsyning i kontaktledning over traséen. Eksempel: Trikken i Oslo

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: S

Valid from: 01.01.2022