Kabelbane

Status: Valid

Definition: Spor for skinnegående transport karakterisert ved kabeldrift. Eksempel: Fløibanen i Bergen.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: K

Valid from: 01.01.2022