Jernbane

Status: Valid

Definition: Spor for togtrafikk for transport av passasjerer og gods. Eksempel: Det nasjonale jernbanenettet.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: J

Valid from: 01.01.2022