Forstadsbane

Status: Valid

Definition: En mellomting mellom jernbane, tunnelbane og sporveg. Som regel i separate trasé (som tunnelbane), men med strømforsyning i kontaktledning. Eksempel: Bybanen i Bergen, Ekebergbanen i Oslo.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: F

Valid from: 01.01.2022