Search register

Jernbanetype

klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering  

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

En mellomting mellom jernbane, tunnelbane og sporveg. Som regel i separate trasé (som tunnelbane), men med strømforsyning i kontaktledning. Eksempel: Bybanen i Bergen, Ekebergbanen i Oslo.
F

Valid

Spor for togtrafikk for transport av passasjerer og gods. Eksempel: Det nasjonale jernbanenettet.
J

Valid

Spor for skinnegående transport karakterisert ved kabeldrift. Eksempel: Fløibanen i Bergen.
K

Valid

Spor for skinnegående persontransport som hovedsakelig finnes i byområder, også kalt trikk. Karakterisert av delte traséer i gater og veier. Som regel med strømforsyning i kontaktledning over traséen. Eksempel: Trikken i Oslo
S

Valid

Spor for skinnegående persontransport som hovedsakelig finnes i byområder. Karakterisert av separate traséer og lengre traséer i tunnel, som regel med strømforsyning i strømskinne. Eksempel: T-banen i Oslo.
T

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits