Search register

5.0

Kodelister FKB-Bane 5.0 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 1 of 1 hits

klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering

Geovekst

Code value

Showing 1 - 1 of 1 hits