Ikke tresatt

Status: Valid

Definition: arealet har ikke tresetting som holder kravet til skog

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 39

Valid from: 01.01.2022