Blandingsskog

Status: Valid

Definition: mellom 20 - 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 33

Valid from: 01.01.2022