Search register

ArealressursTreslag

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær
31

Valid

mellom 20 - 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær
33

Valid

opplysning om treslag er ikke registrert
99

Valid

opplysning om treslag er ikke relevant
98

Valid

arealet har ikke tresetting som holder kravet til skog
39

Valid

mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartrær
32

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits