Høy

Status: Valid

Definition: 0,5 - 1,0 m³ tilvekst per dekar og år

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 14

Valid from: 01.01.2022