Search register

ArealressursSkogbonitet

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

0,5 - 1,0 m³ tilvekst per dekar og år
14

Valid

opplysning om skogbonitet er ikke registrert
99

Valid

opplysning om skogbonitet er ikke relevant
98

Valid

mindre enn 0,1 m³ tilvekst per dekar og år
11

Valid

Lav
0,1 - 0,3 m³ tilvekst per dekar og år
12

Valid

0,3 - 0,5 m³ tilvekst per dekar og år
13

Valid

mer enn 1,0 m³ tilvekst per dekar og år
15

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits