Ikke registrert

Status: Valid

Definition: opplysning om grunnforhold er ikke registrert.

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 99

Valid from: 01.01.2022