Konstruert

Status: Valid

Definition: areal som er sterkt menneskepåvirket og ikke biologisk produktivt

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 46

Valid from: 01.01.2022