Organiske jordlag

Status: Valid

Definition: areal som har et organisk jordlag tjukkere enn 30 cm (20 cm)

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 45

Valid from: 01.01.2022