Jorddekt

Status: Valid

Definition: fastmark der mer enn 50 % av arealet har større jorddybde enn 30 cm

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 44

Valid from: 01.01.2022