Fjell i dagen

Status: Valid

Definition: areal der mer enn 50 % er bart fjell og mindre enn 10 % har jord dypere enn 30 cm

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 42

Valid from: 01.01.2022