Search register

ArealressursGrunnforhold

inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

areal der overflata i hovedsak er dekt med steinblokker
41

Valid

areal der mer enn 50 % er bart fjell og mindre enn 10 % har jord dypere enn 30 cm
42

Valid

areal der mer enn 50 % har mindre jorddybde enn 30 cm, men som ikke kan klassifiseres som fjell i dagen.
43

Valid

opplysning om grunnforhold er ikke registrert.
99

Valid

opplysning om grunnforhold er ikke relevant.
98

Valid

fastmark der mer enn 50 % av arealet har større jorddybde enn 30 cm
44

Valid

areal som er sterkt menneskepåvirket og ikke biologisk produktivt
46

Valid

areal som har et organisk jordlag tjukkere enn 30 cm (20 cm)
45

Valid

Showing 1 - 8 of 8 hits