Search register

ArealressursAvgrensningstype

informasjon om grense som er henta fra annet datasett 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

grense mot annet arealressurskartlagt areal
4206

Valid

grense mot ikke kartlagt område
9300

Valid

grense mot isbre
3310

Valid

grense for lagringsenhet
9111

Valid

grense mot samferdselsområde
7200

Valid

grense mot vann
3000

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits