Snøisbre

Status: Valid

Definition: blanding av snø og isbre som ikke smelter i løpet av sommeren

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 70

Valid from: 01.01.2022