Myr

Status: Valid

Definition: areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 60

Valid from: 01.01.2022