Åpen fastmark

Status: Valid

Definition: fastmark som ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 50

Valid from: 01.01.2022