Skog

Status: Valid

Definition: areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet.

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 30

Valid from: 01.01.2022