Samferdsel

Status: Valid

Definition: areal som brukes til samferdsel

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 12

Valid from: 01.01.2022