Search register

5.0

 

Updated: 14/12/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 7 of 7 hits

ansvarlig organisasjon for som er opphav til dataene

Norwegian Mapping Authority

Code value

metode for klassifisering av areal

Norwegian Mapping Authority

Code value

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær

Geovekst

Code value

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke

Geovekst

Code value

inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket

Geovekst

Code value

informasjon om grense som er henta fra annet datasett

Geovekst

Code value

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning

Geovekst

Code value

Showing 1 - 7 of 7 hits