Search register

FKB

Code lists for FKB Data Product Specifications 

Updated: 13/12/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 13 of 13 hits

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Høydekurve

Geovekst

Register

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Ledning

Geovekst

Register

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Lufthavn

Geovekst

Register

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-TraktorvegSti

Geovekst

Register

General FKB codelists

Geovekst

Register

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Bane

Geovekst

Register

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-BygnAnlegg

Geovekst

Register

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Bygning

Geovekst

Register

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Naturinfo

Geovekst

Register

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Vann

Geovekst

Register

Veg

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Veg

Geovekst

Register

AR5

Kodelister benyttet i FKB-AR5 (arealressurs)

Norwegian Mapping Authority

Register

Kodelister benyttet i FKB-Tiltak

Geovekst

Register

Showing 1 - 13 of 13 hits