Search register

Produksjonsform

 

Updated: 19/03/2021
Status: Valid
Showing 1 - 15 of 15 hits

Codelist

Ikke angitt
Akvakulturdyr i tidlige livsstadier

Valid

Ikke angitt
Akvakulturdyr til konsum

Valid

Akvakulturdyr til råstoff

Valid

Ikke angitt
Alger tidlig fase

Valid

Ikke angitt
Alger til konsum

Valid

Ikke angitt
Andre formål

Valid

Fangstbasert Matfisk

Valid

bløtdyr og pigghuder
Havbeite

Valid

lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere matfisk av laks, ørret og regnbueørret
Matfisk

Valid

Ikke angitt
Økologisk matfisk

Valid

Ikke angitt
Oppbevaring leppefisk

Valid

lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere settefisk av laks, ørret, regnbueørret og/eller røye
Settefisk

Valid

lokalitet der det er gitt tillatelse til produksjon av skalldyr
Skalldyr

Valid

Ikke angitt
Stamdyr

Valid

lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere/oppbevare stamfisk av laks, ørret og regnbueørret
Stamfisk

Valid

Showing 1 - 15 of 15 hits