Search register

FishingEquipmentGeneralPassive

Passive fiskeredskaper 

Updated: 23/03/2022
Status: Valid
Showing 1 - 17 of 17 hits

Codelist

Uspesifisert. Line med krokredskap som egnes settes ut langs bunn eller i vannmassene for å fiske over en periode.
32

Valid

Annet
80

Valid

Line hvor egning foregår mekanisk med maskin.
35

Valid

Snøre med krokredskap som dras etter båten.
34

Valid

Garn som driver i sjøen.
21

Valid

Line med krokredskap som egnes og settes ut for å fiske over en periode. Utsettingsdybde er regulerbar.
31

Valid

Større fiskefelle beregnet på fiske i åpent hav.
44

Valid

Håndsnøre med lodd i enden og krokredskap over. Brukes mens båten er i ro.
33

Valid

Redskap med ledegarn og kileformet notpose som settes ut fra land for fangst av levende laks.
43

Valid

Garnredskap for laks. Settes ut i vinkel fra land for å lede laksen inn i garnet.
45

Valid

Fisk/skalldyr som holdes i fangenskap og fores.
90

Valid

Felle for fisk/skalldyr bygget opp av ringer og notlin.
41

Valid

Faststående garn.
22

Valid

Fisk-/skalldyrfelle m/agn, vanligvis bygget opp av annet enn notlin.
42

Valid

Felle som fanger og stenger fisk/skalldyr inne levende.
40

Valid

Redskap der fisken hovedsakelig setter seg fast i notlin /monofilament
20

Valid

Enkel- dobbel- eller trippelkrok av jern, vanligvis med mothaker.
30

Valid

Showing 1 - 17 of 17 hits