Skjellskrap

Status: Valid

Definition: Skrape av jern som dras langs bunn.

Updated: 28.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries

Code value: 81