Snurrevad/Rundfisktrål/Flyndretrål

Status: Valid

Definition: Trålliknende fiskeredskap, men uten tråldører som trekkes gjennom vannet.

Updated: 28.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries

Code value: 61